T.C. Sağlık Bakanlığı İstasyon Aile Sağlığı Merkezi
Covid-19 14 Kural?
resim163978
Toplumda Bez Maske Kullanımı
resim949143
Ellerimizi Doğru Yıkayalım
resim579440
Virüsten Korunmak Elimizde
rs915182
AİLE HEKİMLİĞİ NEDİR?
Aile hekimliğinin amaçları şu alt başlıklarda özetlenebilir: Erken tanı ve tedaviyi sağlamak,Sağlık ile ilgili tüm konularda ilk değerlendirmeyi yapmak, Sorumluluğu altındaki kişilerle sürekli ilişki halinde olarak onları izlemek, Birinci basamakta verilmesi gereken bireye ve topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak,Kronik hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi sağlamak, bu tür hastalığı olan kişileri izlemek,Bireylerin yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini geliştirmeye çalışarak toplumun gelişmesine katkı sağlamak.
AİLE HEKİMİ KİMDİR?
Aile hekimi; yaş veya cinsiyeti ne olursa olsun,kişiyi bir bütün olarak incelemek için eğitilmiştir. Akut ve kronik hastalıkların tedavi edilmesine ek olarak, hastalıkların gelişmesini önlemek amacıyla düzenli sağlık taramalarını gerçekleştirir ve sağlıkla ilgili konularda danışmanlık hizmetini sağlar. Aile hekimi tarafından tespit edilen sağlık sorununun tedavisi, başka bir uzmanlık dalını ilgilendiriyor ve spesifik tedavi gerektiriyorsa, kişinin bu hizmete ulaşmasında koordinasyonun sağlanması da aile hekiminin görevidir.
Galeri
yukari